Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Long Môn

Huyện Minh Long

Tỉnh Quảng Ngãi

Xã Long Môn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

04/04/2024 00:35    14

Chiều ngày 04/04/2024, tại Nhà Văn hóa xã Long Môn, UBND xã Long Môn đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 30 đại biểu là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín và đại diện người dân tại các thôn trên địa bàn xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật của huyện giới thiệu các nội dung của Luật thi đua khen thưởng và Luật khám chữa bệnh. Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến công tác khám chữa bệnh. Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã sát với tình hình thực tế của địa phương; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo.

       Chiều ngày 04/04/2024, tại Nhà Văn hóa xã Long Môn, UBND xã Long Môn đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 30 đại biểu là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín và đại diện người dân tại các thôn trên địa bàn xã.

         Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật của huyện giới thiệu các nội dung của Luật thi đua khen thưởng và Luật khám chữa bệnh. Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến công tác khám chữa bệnh.

          Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã sát với tình hình thực tế của địa phương; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo.

HH

Xã Long Môn | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Long Môn

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Long Môn

Điện thoại: 0255 3866154.

Email: longmon@quangngai.gov.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang