Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Long Môn

Huyện Minh Long

Tỉnh Quảng Ngãi

Tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Long Môn khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

14/07/2023 08:58    494

Kỳ họp thứ 6, HĐND xã Long Môn khoa XII, nhiệm kỳ 2021-2023

Sáng ngày 12/7/2023 HĐND xã Long Môn tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Môn khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Tham dự Kỳ họp có đồng chí Đinh Ra Ói, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Đinh Văn Roát, PBT. Đảng uỷ; đồng chí Đinh Trung Hiếu, HUV, PBT. Đảng uỷ, CT. UBND xã; đồng chí Đinh Văn Nhà, UVBTV Đảng uỷ, PCT. HĐND xã; đồng chí Đinh Văn Vinh, PCT. UBND xã; 15/15 đại biểu HĐND xã tham dự kỳ họp; đại diện các tổ chức chính trị xã hội; các ban, ngành của UBND xã; các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng BCT MT thôn cùng tham dự kỳ họp. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 theo Luật định, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2023 tình hình triển khai nhiệm vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã đảm bảo theo kế hoạch đề ra một số  chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như diện gieo sạ tăng 0,1 ha so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch; năng suất đạt 40,50 tạ/ha, tăng 2,18 tạ/ha so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch, sản lượng là 277,43 tấn, tăng 15,32 tấn so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch; công tác đón Tết cổ truyền của dân tộc an toàn, tiết kiệm; tình hình học sinh đến lớp đối với Mầm non và trường PTDT bán trú TH&THCS đảm bảo sỉ số; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác giao quân đạt và vượt chỉ tiêu trên giao 7/6 đồng chí, đạt 116%; công tác huấn luyện đảm bảo theo quân số; các chế độ chính sách giải quyết kịp thời và đúng đối tượng. Các ban, ngành, đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương. Do đó, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; các công trình cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp làm cho diện mạo nông thôn, miền núi ngày một thay đổi.

 Nhìn chung, cây lúa phát triển ổn định; các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì; công tác quản lý và bảo vệ rừng được tăng cường.

Tại Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Long Môn, khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 xã đã thông qua 09 Nghị quyết và đã thống nhất triển khai, thực hiện theo Nghị quyết đã đề ra.

H.H

Xã Long Môn | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Long Môn

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Long Môn

Điện thoại: 0255 3866154.

Email: longmon@quangngai.gov.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang