Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Long Môn

Huyện Minh Long

Tỉnh Quảng Ngãi

Phó chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

20/04/2023 10:35    67

Toàn cảnh buổi kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã

Sáng ngày 19/4/2023 UBND xã đón tiếp Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Long Môn. Trưởng đoàn đồng chí Đặng Tiến Hùng, Phó chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023 và có đồng chí Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng vụ tuyên truyền cùng với các đồng chí của Uỷ ban dân tộc trương ương, và ở huyện có đồng chí Đinh Thị Xuân Hương, PCT. UBND huyện Minh Long. Ở xã có đồng chí Đinh Văn Roát, PBT. TT Đảng uỷ xã và các ban, ngành của xã và các Trưởng thôn cùng tham dự

Trong năm 2022 và năm 2023 trên cơ sở các văn bản đã ban hành của Trung ương, tỉnh, huyện. UBND xã đã cụ thể hoá, ban hành các văn bản cụ thể: Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 cảu UBND xã Long Mô về việc thành lập Ban quản lý các Chươg trình mcuj tiêu quốc gia xã Long Môn giai đoạn 2021-2025, ở các thôn UBND xã đã thành lập 04 Quyết định vê thành lập Ban phát triển thôn trên địa abnf xã, bên cạnh đó UBND xã đã xây dựng và ban hành 10  Kế hoạch liên quan đến việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã.

 

H.H

Xã Long Môn | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Long Môn

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Long Môn

Điện thoại: 0255 3866154.

Email: longmon@quangngai.gov.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang