Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Long Môn

Huyện Minh Long

Tỉnh Quảng Ngãi

Phát huy tốt vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn trên địa bàn xã sẽ giúp đưa nền tảng số, công nghệ số đến từng gia đình, từng người dân nhanh hơn và hiệu quả hơn.

02/10/2023 16:03    35

Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân. Việc đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua tổ công nghệ số cộng đồng sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia phát triển đồng bộ. Ngày 02/10/2023 Tổ công nghệ số xã Long Môn tiếp tục triển khai, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản VneID, Dịch vụ công quốc gia, sổ tay Đảng viên điện tử. Xác định mục tiêu chuyển đổi số của xã là phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Xã Long Môn quan tâm chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm, địa bàn ưu tiên, đặc biệt là quan tâm chuyển đổi số từ cơ sở. Việc triển khai và phát huy hiệu quả của Tổ công nghệ số cộng đồng đã và đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số tại cơ sở, từ đó lan tỏa, đưa công nghệ số đến mọi cuộc sống, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn xã hội./.

Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân. Việc đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua tổ công nghệ số cộng đồng sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia phát triển đồng bộ.

Ngày 02/10/2023 Tổ công nghệ số xã Long Môn tiếp tục triển khai, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản VneID, Dịch vụ công quốc gia, sổ tay Đảng viên điện tử.

Xác định mục tiêu chuyển đổi số của xã là phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Xã Long Môn quan tâm chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm, địa bàn ưu tiên, đặc biệt là quan tâm chuyển đổi số từ cơ sở. Việc triển khai và phát huy hiệu quả của Tổ công nghệ số cộng đồng đã và đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số tại cơ sở, từ đó lan tỏa, đưa công nghệ số đến mọi cuộc sống, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn xã hội./.

HH

Xã Long Môn | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Long Môn

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Long Môn

Điện thoại: 0255 3866154.

Email: longmon@quangngai.gov.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang