Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Long Môn

Huyện Minh Long

Tỉnh Quảng Ngãi

Lễ chào cờ và phát động phong trào thi đua đầu năm 2024

10/02/2024 08:52    25

Hôm nay vào lúc 7h00 ngày 10/02/2024, UBND xã Long Môn Tổ chức Chào cờ và phát động phong trào thi đua đầu năm 2024, thực hiện chủ trương của Đảng Nhà nước về việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Nhằm tạo không khí phấn khởi, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy truyên thống yêu nước, thi đua lao động, sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024. Về dự buổi lễ hôm nay có đồng chí: Đinh Ra Ói - UVBTV, Bí thư Đảng Ủy xã các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng Ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các Ban, ngành đoàn thể các đồng chí cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách xã. Năm 2024, là năm thứ tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 5 năm (2021 - 2025). Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Tiếp tục phát huy tinh thần “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm” làm tư tưởng chủ đạo trong các phong trào thị đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của huyện. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đúc, phong cách Hô Chí Minh”. Trong buổi lễ Đồng chí Đinh Trung Hiếu – HUV, Chủ tịch UBND xã quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Thi đua khen thưởng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp gắn các hoạt động của phong trào thi đua với phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra, triển khai sâu rộng phong trào thi đua từ xã đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và tình hình thực tế của địa phương, phát triển, bồi dưỡng, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các tầng lớp Nhân dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh,... Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy nội lực, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Căn cứ vào mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND xã, chương trình nhiệm vụ công tác của UBND xã trong năm 2024; các ban ngành chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm tại cơ quan, đơn vị; vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo khí thế thi đua sôi nỗi bằng các hành động thiết thực, cụ thể.

Hôm nay vào lúc 7h00 ngày 10/02/2024, UBND xã Long Môn Tổ chức Chào cờ và phát động phong trào thi đua đầu năm 2024, thực hiện chủ trương của Đảng Nhà nước về việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Nhằm tạo không khí phấn khởi, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy truyên thống yêu nước, thi đua lao động, sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024.

Về dự buổi lễ hôm nay có đồng chí: Đinh Ra Ói - UVBTV, Bí thư Đảng Ủy xã các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng Ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các Ban, ngành đoàn thể các đồng chí cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách xã.

Năm 2024, là năm thứ tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 5 năm (2021 - 2025). Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Tiếp tục phát huy tinh thần “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm” làm tư tưởng chủ đạo trong các phong trào thị đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của huyện. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đúc, phong cách Hô Chí Minh”.

Trong buổi lễ Đồng chí Đinh Trung Hiếu – HUV, Chủ tịch UBND xã quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Thi đua khen thưởng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp gắn các hoạt động của phong trào thi đua với phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra, triển khai sâu rộng phong trào thi đua từ xã đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và tình hình thực tế của địa phương, phát triển, bồi dưỡng, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các tầng lớp Nhân dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh,... Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy nội lực, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Căn cứ vào mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND xã, chương trình nhiệm vụ công tác của UBND xã trong năm 2024; các ban ngành chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm tại cơ quan, đơn vị; vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo khí thế thi đua sôi nỗi bằng các hành động thiết thực, cụ thể.

H.H

Xã Long Môn | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Long Môn

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Long Môn

Điện thoại: 0255 3866154.

Email: longmon@quangngai.gov.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang