Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Long Môn

Huyện Minh Long

Tỉnh Quảng Ngãi

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

29/02/2024 13:52    21

Sáng 29/02/2024, tại nhà văn hóa, UBND xã Long Môn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Đinh hồng Hào – Phó Trưởng phòng nội vụ huyện Minh Long; tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các ban ngành Hội đoàn thể xã và các cá nhân có thành tích tốt được biểu dương khen thưởng tại Hội nghị. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và thông qua quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích được biểu dương khen thưởng năm 2023. Báo cáo đã thể hiện đầy đủ kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong năm của nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa xã hội, lĩnh vực nội chính kết quả đều đạt chỉ tiêu huyện giao. Trong buổi Hội nghị, các đại biểu tham gia cũng đã chia sẽ nhưng việc làm tốt, kinh nghiệm hay trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong một năm qua. Để cổ vũ và động viên tinh thần lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể và cá nhân đã nổ lực phấn đấu trong năm qua, tại Hội nghị tổng kết đã tặng giấy khen của chủ tịch ủy ban nhân dân xã cho 02 tập thể và 28 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2023. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh hồng Hào - Phó Trưởng phòng nội vụ ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Nhân dân xã nhà. Bênh cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt hơn nữa trong những năm tới, trong báo cáo thành tích phải nêu rõ kết quả làm được của từng nội dung cụ thể; trong quá trình xét chọn cần quan tâm thực tế đến người dân thường xuyên tham gia sôi nổi các hoạt động phong trào của địa phương; Hiện nay đã có Luật thi đua khen thưởng mới được ban hành năm 2022 và áp dụng từ ngày 01/01/2024 trong đó có nhiều điểm mới để áp dụng triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thay mặt chủ trì Hội nghị đồng chí Đinh Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Nội vụ và các ý kiến của các đại biểu tham gia.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và thông qua quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích được biểu dương khen thưởng năm 2023. Báo cáo đã thể hiện đầy đủ kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong năm của nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa xã hội, lĩnh vực nội chính kết quả đều đạt chỉ tiêu huyện giao. Trong buổi Hội nghị, các đại biểu tham gia cũng đã chia sẽ nhưng việc làm tốt, kinh nghiệm hay trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong một năm qua.

Để cổ vũ và động viên tinh thần lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát  triển kinh tế - xã hội, đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể và cá nhân đã nổ lực phấn đấu trong năm qua, tại Hội nghị tổng kết đã tặng giấy khen của chủ tịch ủy ban nhân dân xã cho 02 tập thể và 28 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh hồng Hào - Phó Trưởng phòng nội vụ ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Nhân dân xã nhà. Bênh cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt hơn nữa trong những năm tới, trong báo cáo thành tích phải nêu rõ kết quả làm được của từng nội dung cụ thể; trong quá trình xét chọn cần quan tâm thực tế đến người dân thường xuyên tham gia sôi nổi các hoạt động phong trào của địa phương; Hiện nay đã có Luật thi đua khen thưởng mới được ban hành năm 2022 và áp dụng từ ngày 01/01/2024 trong đó có nhiều điểm mới để áp dụng triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Thay mặt chủ trì Hội nghị đồng chí Đinh Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Nội vụ và các ý kiến của các đại biểu tham gia.

HH

Xã Long Môn | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Long Môn

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Long Môn

Điện thoại: 0255 3866154.

Email: longmon@quangngai.gov.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang