Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Long Môn

Huyện Minh Long

Tỉnh Quảng Ngãi

Hội nghị họp trực báo tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2024

09/05/2024 09:32    7

Sáng ngày 08/4/2024, UBND xã tổ chức hội nghị trực báo tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2024. Do Đồng chí Đinh Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đinh Văn Roát, Phó Bí thư thuòng trực Đảng ủy; đồng chí Đinh Văn Nhà phó Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Đinh Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã; đồng chí Đinh Thị Ri, Phó Chủ tịch UBND xã; đồng chí Đinh Văn Nghênh, Chủ tịch UBMYTQVN xã và các đồng chí zlãnh đạo các ban, ngành, hội đoàn thể, Công an, Quân sự xã, cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách xã; lãnh đạo 02 trường; lãnh đạo Trạm y tế xã; Kiểm lâm địa bàn, BQLR; các Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban công tác mặt trận. Trong tháng 4 năm 2024, UBND xã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm. Công tác hỗ trợ cho các gia đình chính sách, an sinh xã hội được kịp thời, Các hoạt động văn hóa, thể thao, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định; Công tác giải ngân đạt cao so với kế hoạch; Công tác phòng chống dịch bênh cho gia súc, gia cầm được thực hiện nghiêm túc; Công tác khám, chữa bệnh cho người dân được thực hiện nghiêm theo quy định; An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ một số tồn tại, nguyên nhân hạn chế, từ đó rút kinh nghiệm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và những tháng tiếp theo. Trong đó, đẩy mạnh công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. tập trung nâng cao năng lực thực hiện các Chương trình dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2024 thuộc chương trình mục quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 và Chương trình xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo chăm sóc các mô chăn nuôi trâu; bò; heo; Chỉ đạo các chủ rừng tăng cường công tác bảo vệ rừng; quản lý lâm sản, quản lý động vật hoang dã…phát biểu kết luận tại hội nghị Đồng chí Đinh Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Các đơn vị và ban, ngành bám sát quyết định giao nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 và chương trình công tác năm 2024 của UBND xã đã ban hành để mà triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024. Đề nghị các Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo công chức, viên chức người lao động triển khai nghiêm kỷ luật, kỹ cương hành chính, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị mình; Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, triển khai công tác phòng chống hạn phục vụ sản xuất; tăng cường công tác quản lý, phòng cháy chữa cháy rừng, nắm bắt tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm”./.

 

Sáng ngày 08/4/2024, UBND xã tổ chức hội nghị trực báo tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2024. Do Đồng chí Đinh Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đinh Văn Roát, Phó Bí thư thuòng trực Đảng ủy; đồng chí Đinh Văn Nhà phó Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Đinh Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã; đồng chí Đinh Thị Ri, Phó Chủ tịch UBND xã; đồng chí Đinh Văn Nghênh, Chủ tịch UBMYTQVN xã và các đồng chí zlãnh đạo các ban, ngành, hội đoàn thể, Công an, Quân sự xã, cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách xã; lãnh đạo 02 trường; lãnh đạo Trạm y tế xã; Kiểm lâm địa bàn, BQLR; các Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban công tác mặt trận.

          Trong tháng 4 năm 2024, UBND xã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm. Công tác hỗ trợ cho các gia đình chính sách, an sinh xã hội được kịp thời, Các hoạt động văn hóa, thể thao, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định; Công tác giải ngân đạt cao so với kế hoạch; Công tác phòng chống dịch bênh cho gia súc, gia cầm được thực hiện nghiêm túc; Công tác khám, chữa bệnh cho người dân được thực hiện nghiêm theo quy định; An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ một số tồn tại, nguyên nhân hạn chế, từ đó rút kinh nghiệm thực hiện tốt  nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và những tháng tiếp theo. Trong đó, đẩy mạnh công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.  tập trung nâng cao năng lực thực hiện các Chương trình dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2024 thuộc chương trình mục quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  năm 2024 và Chương trình xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo chăm sóc các mô chăn nuôi trâu; bò; heo; Chỉ đạo các chủ rừng tăng cường công tác bảo vệ rừng; quản lý lâm sản, quản lý động vật hoang dã…phát biểu kết luận tại hội nghị Đồng chí Đinh Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Các đơn vị và ban, ngành bám sát quyết định giao nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 và chương trình công tác năm 2024 của UBND xã đã ban hành để mà triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024. Đề nghị các Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo công chức, viên chức người lao động triển khai nghiêm kỷ luật, kỹ cương hành chính, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị mình; Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, triển khai công tác phòng chống hạn phục vụ sản xuất; tăng cường công tác quản lý, phòng cháy chữa cháy rừng, nắm bắt tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm”./.

HH

Xã Long Môn | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Long Môn

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Long Môn

Điện thoại: 0255 3866154.

Email: longmon@quangngai.gov.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang