Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Long Môn

Huyện Minh Long

Tỉnh Quảng Ngãi

Hội nghị đánh giá thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024

08/04/2024 16:06    11

Sáng ngày 28/3/2024, UBND xã Long Môn tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024. Do đồng chí Đinh Trung Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Đinh Ra Ói - Bí thư đảng ủy, đồng chí Đinh Văn Nhà - Phó Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Đinh Thị Ri - Phó Chủ tịch UBND xã; các đồng chí Thành viên BCĐ CCHC xã. Năm 2023, UBND xã Long Môn đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể triển khai thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, gắn với trách nhiệm người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở. Qua đó, công tác CCHC nhất là cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn xã đã có những chuyển biến vượt bậc so với các năm trước. Tuy nhiên, bênh cạnh những kết quả đã đạt được. Song, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế cụ thể: Công tác tự kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC chưa thường xuyên; cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là kiêm nhiệm, nên việc theo dõi chưa được thường xuyên, liên tục dẫn đến việc tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC chưa đạt hiệu quả cao; chưa đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC Thời gian tới, cần tập trung triển khai các biện pháp phắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của xã năm 2024, quyết tâm giữ vững và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của xã. Từ đó, nâng cao kết quả xếp hạng cải cách hành chính xã Long Môn năm 2024 và các năm tiếp theo, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã. Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đinh Trung Hiếu - Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban, ngành có liên quan phát huy những kết quả đạt được, quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ công tác CCHC trong thời gian tới nhằm góp phần nâng cao chỉ số xếp hạng CCHC trên địa bàn xã trong năm 2024. Xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cần phải tập trung, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu CCHC nhằm phục vụ tốt công tác phát triển kinh tế xã hội của xã nhà và mang đến nền hành chính hiện đại, văn minh để phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp./.

Sáng ngày 28/3/2024, UBND xã Long Môn tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024. Do đồng chí Đinh Trung Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Đinh Ra Ói - Bí thư đảng ủy, đồng chí Đinh Văn Nhà - Phó Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Đinh Thị Ri - Phó Chủ tịch UBND xã; các đồng chí Thành viên BCĐ CCHC xã.

Năm 2023, UBND xã Long Môn đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể triển khai thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, gắn với trách nhiệm người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở. Qua đó, công tác CCHC nhất là cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn xã đã có những chuyển biến vượt bậc so với các năm trước. Tuy nhiên, bênh cạnh những kết quả đã đạt được. Song, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế cụ thể: Công tác tự kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC chưa thường xuyên; cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là kiêm nhiệm, nên việc theo dõi chưa được thường xuyên, liên tục dẫn đến việc tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC chưa đạt hiệu quả cao; chưa đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ  CCHC

Thời gian tới, cần tập trung triển khai các biện pháp phắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của xã năm 2024, quyết tâm giữ vững và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của xã. Từ đó, nâng cao kết quả xếp hạng cải cách hành chính xã Long Môn năm 2024 và các năm tiếp theo, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã. Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đinh Trung Hiếu - Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban, ngành có liên quan phát huy những kết quả đạt được, quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ công tác CCHC trong thời gian tới nhằm góp phần nâng cao chỉ số xếp hạng CCHC trên địa bàn xã trong năm 2024.

Xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cần phải tập trung, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu CCHC nhằm phục vụ tốt công tác phát triển kinh tế xã hội của xã nhà và mang đến nền hành chính hiện đại, văn minh để phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp./.

 

HH

Xã Long Môn | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Long Môn

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Long Môn

Điện thoại: 0255 3866154.

Email: longmon@quangngai.gov.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang