Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Long Môn

Huyện Minh Long

Tỉnh Quảng Ngãi

Hội nghị đánh giá kết quả quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã năm 2023.

27/03/2024 09:52    35

Sáng ngày 27/4/2024, xã Long môn tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ xã, triển khai kế hoạch công tác phối hợp năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã; Lãnh đạo các Ban HĐND xã. Năm 2023, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã Long Môn đã thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác. Trong chuẩn bị các kỳ họp HĐND xã, Thường trực HĐND xã đã chủ động phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ xã tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp; Lựa chọn những nội dung được đông đảo cử tri quan tâm đưa ra thảo luận. Hoạt động tiếp xúc cử tri luôn được đổi mới theo hướng tổ chức nhiều điểm tiếp xúc. Hoạt động giám sát, việc giải quyết ý kiến cử tri và hoạt động của các đại biểu HĐND xã được thực hiện thường xuyên. Thực hiện chế độ thông tin, giữa Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã đã thường xuyên có sự trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình và kết quả hoạt động thông qua các kỳ họp, phiên họp, hội nghị và thông qua chế độ gửi báo cáo định kỳ. Các nghị quyết của HĐND xã đều được UBND xã triển khai thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp trong việc phân loại, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong năm 2023, đã phối hợp tổ chức 5 hội nghị TXCT với gần 350 người tham dự; tổng hợp 77 ý kiến, kiến nghị với HĐND các cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp và tham gia cùng thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã thực hiện 03 cuộc giám sát. Qua giám sát, khảo sát và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phản ánh đã được tổng hợp và báo cáo tại các kỳ họp của HĐND xã. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã ý kiến thảo luận, đồng thời bàn các giải pháp nhằm tháo gỡ một số tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các bên trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Roát, Phó Bí thư Đảng ủy, yêu cầu HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cần xác định rõ nhiệm vụ, vai trò của mỗi bên để có những nội dung phối hợp cụ thể, thiết thực và hiệu quả, trong đó chú trọng đảm bảo tiến độ và chất lượng trong phối hợp chuẩn bị nội dung trình tại các Kỳ họp của HĐND xã; tăng cường công tác phối hợp trong đôn đốc, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động giám sát. Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu, kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND xã Đinh Ra Ói đề nghị trong thời gian đến tiếp tục thực hiện tốt công tác công tác quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ xã, phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, thông qua việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Duy trì thường xuyên chế độ báo tháng, quý, năm và

Sáng ngày 27/4/2024, xã Long môn tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ xã, triển khai kế hoạch công tác phối hợp năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã; Lãnh đạo các Ban HĐND xã.

Năm 2023, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã Long Môn đã thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác. Trong chuẩn bị các kỳ họp HĐND xã, Thường trực HĐND xã đã chủ động phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ xã tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp; Lựa chọn những nội dung được đông đảo cử tri quan tâm đưa ra thảo luận. Hoạt động tiếp xúc cử tri luôn được đổi mới theo hướng tổ chức nhiều điểm tiếp xúc. Hoạt động giám sát, việc giải quyết ý kiến cử tri và hoạt động của các đại biểu HĐND xã được thực hiện thường xuyên.

Thực hiện chế độ thông tin, giữa Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã đã thường xuyên có sự trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình và kết quả hoạt động thông qua các kỳ họp, phiên họp, hội nghị và thông qua chế độ gửi báo cáo định kỳ. Các nghị quyết của HĐND xã đều được UBND xã triển khai thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp trong việc phân loại, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong năm 2023, đã phối hợp tổ chức 5 hội nghị TXCT với gần 350 người tham dự; tổng hợp 77 ý kiến, kiến nghị với HĐND các cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp và tham gia cùng thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã thực hiện 03 cuộc giám sát. Qua giám sát, khảo sát và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phản ánh đã được tổng hợp và báo cáo tại các kỳ họp của HĐND xã. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã ý kiến thảo luận, đồng thời bàn các giải pháp nhằm tháo gỡ một số tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các bên trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Roát, Phó Bí thư Đảng ủy, yêu cầu HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cần xác định rõ nhiệm vụ, vai trò của mỗi bên để có những nội dung phối hợp cụ thể, thiết thực và hiệu quả, trong đó chú trọng đảm bảo tiến độ và chất lượng trong phối hợp chuẩn bị nội dung trình tại các Kỳ họp của HĐND xã; tăng cường công tác phối hợp trong đôn đốc, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động giám sát.

Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu, kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND xã Đinh Ra Ói đề nghị trong thời gian đến tiếp tục thực hiện tốt công tác công tác quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ xã, phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, thông qua việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Duy trì thường xuyên chế độ báo tháng, quý, năm và 

HH

Xã Long Môn | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Long Môn

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Long Môn

Điện thoại: 0255 3866154.

Email: longmon@quangngai.gov.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang