Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Long Môn

Huyện Minh Long

Tỉnh Quảng Ngãi

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023

30/05/2023 10:43    55

Chiều ngày 30/5/2023 UBND xã Long Môn tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Đảng ủy-HĐND xã; Lãnh đạo UBND xã; Đại diện Lãnh UBMTTQVN xã; Đại diện Hội đoàn thể xã; Đại diện Trường THPT DTBT TH&THCS xã; Đaị diện Trường Mẫu giáo xã; Đại diện Trạm Y tế xã; Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã; Ban quản lý rừng phòng hộ; Công chức và những người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã; 04 Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban CT Mặt trận trên địa bàn xã.

Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND xã Long Môn về ban hành quy chế làm việc của UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2016. UBND xã tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH  trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023

HH

Xã Long Môn | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Long Môn

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Long Môn

Điện thoại: 0255 3866154.

Email: longmon@quangngai.gov.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang