Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Long Môn

Huyện Minh Long

Tỉnh Quảng Ngãi

Danh sách văn bản pháp quy Danh sách văn bản pháp quy

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 49/BC-UBND Báo cáo Số lượng cán bộ, công chức xã trên địa bàn xã Long Môn năm 2024 02-05-2024
2 50/BC-UBND Báo cao Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp 02-05-2024
3 13/TB-UBND Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-04-2024
4 44/BC-UBND Báo cáo Rà soát nhu cầu tiếp nhận cán bộ xã vào làm công chức xã trên địa bàn xã Long Môn 23-04-2024
5 42/UBND Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác năm 2024 đối với công chức thuộc UBND xã Long Môn 17-04-2024
6 41/QDĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tổ Viết tin và đăng tin bài trên Trang thông tin điện tử xã Long Môn 12-04-2024
7 40/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính xã Long Môn 10-04-2024
8 17/UBND-VP Xin điều chỉnh danh sách hộ đăng ký thụ hưởng nhà ở năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 26-03-2024
9 26/BCUBND Báo cáo phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt I trên địa bàn xã 22-03-2024
10 33/KH-UBND Kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét, chốt chặn, bảo vệ rừng tận gốc trên địa bàn xã 22-03-2024
11 32/BC-UBND Báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 21-03-2024
12 30/KH-UBND Kế hoạch Về việc tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, ngăn chặn học sinh bỏ học trên địa bàn xã Long Môn 20-03-2024
13 27/BC-UBND Báo cáo CCHC quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2024 11-03-2024
14 11/TB-UBND Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 07-03-2024
15 01/PXL-UBND Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả 07-03-2024
16 22/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin quí I năm 2024 trên địa bàn xã Long Môn 06-03-2024
17 25/KH-UBNDN Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 của xã Long Môn 06-03-2024
18 23/KH-UBND Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2024 05-03-2024
19 23/KH-UBND Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2024 05-03-2024
20 20/BC-UBND Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo 02 năm liên tục giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 29-02-2024
21 17/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Lao động - Thương binh và xã hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 28-02-2024
22 18/KH-UBND Tổ chức tuyên truyền công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng,phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn xã 26-02-2024
23 15/KH-UBND Tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét, chốt chặn bảo vệ rừng tận gốc trên địa bàn xã Long Môn 23-02-2024
24 11/BC-UBND Báo cáo công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2021-2023 05-02-2024
25 05/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Long Môn 22-01-2024
26 06/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân xã Long Môn 22-01-2024
27 06/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024 12-01-2024
28 01/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình công tác năm 2024 04-01-2024
29 04/TB-UBND Thông báo Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sữa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi 03-01-2024
30 04/TB-UBND Thông báo Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sữa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi 03-01-2024

Xã Long Môn | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Long Môn

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Long Môn

Điện thoại: 0255 3866154.

Email: longmon@quangngai.gov.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang